facebook
  • cymi-1
  • cymi-2
  • cymi-3
  • cymi-4

Klient: Red Bull
Zakres realizacji: Wykonanie smoka – narzędzia wykorzystywanego podczas imprezy Red Bull Can You Make It. Zadaniem uczestników konkurencji było, napełnienie smoka wodą. Mogli tego dokonać jedynie przez przenoszenie w naczyniach wody z Wisły. Smok po napełnieniu zbiornika wodą – umieszczonego w brzuchu – przestawał ziać, jednocześnie pozwalając uczestnikom na odebranie nagrody i kontynuowanie podróży.
Data realizacji: marzec/kwiecień 2016