facebook
  • megawatt_01
  • megawatt_02
  • megawatt_03
  • megawatt_1
  • megawatt_2
  • megawatt_3
  • megawatt_4
  • megawatt_5
  • megawatt_6

Klient: Red Bull

Cel: Stworzenie głównego trofeum Red Bull 111 Megawatt.

Realizacja: Wykonanie trofeum nawiązującego do miejsca eventu (kopalnia w Bełchatowie będąca własnością PGE).

Data wykonania: wrzesień 2014