facebook
  • pro1
  • pro2
  • pro3

Klient: Red Bull

Realizacja: Stworzenie przestrzennego logotypu Red Bull na potrzeby ujęć do filmu Piano Ride.

Data realizacji: wrzesień 2015