facebook
  • dm_1
  • dm_2
  • dm_3
  • dm_4

Cel: Projekt i wykonanie makiety modułowej jednostki mieszkalnej.