facebook
  • Mak pro1
  • Mak pro2
  • Mak pro3

Klient: Michał Makarewicz Photography
Branża: Fotografia

Cel: Stworzenie podstaw identyfiakcji wizualnej
Realizacja: Opracowanie logo odnoszącego się do nazwiska i profesji zamawiającego
Zakres: Stworzenie logo, zarys strony www, wizytówek i papieru firmowego

Data: Luty 2013