facebook
  • 5K-gosia1
  • 5K-gosia2
  • 5K-gosia3
  • 5K-gosia4

Klient: Małgorzata Stępień-Dudek
Branża: Coach

Cel: Stworzenie wizerunku dla trenera kariery.
Realizacja: Oparcie się na zainteresowaniach klienta, jakimi są podróże i Afryka. Stworzenie wizerunku „szamana kariery” i oparcie go o motywy afrykańskie.
Zakres: Prace obejmowały stworzenie logo, identyfikacji, wizytówki i papieru firmowego.

Data: Październik 2013