facebook
  • AE pro1
  • AE pro3
  • AE pro4

Klient: ECES Europejskie Centrum Edukacji Społecznej
Branża: NGO

Cel: Promocja działań ekonomicznych organizacji pozarządowych oraz zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia tych działań przez organizacje.
Realizacja: Opracowanie logo projektu i statuetki dla laureatów konkursu
Zakres: Przygotowanie logo do użytku na stronie www, materiałach drukowanych oraz statuetkach.
Przygotowanie projektu i produkcja statuetek dla ośmiu podmiotów

Data: Grudzień 2014