facebook
  • pro1
  • pro2
  • pro3
  • pro4
  • pro5
  • pro6
  • pro7
  • pro8
  • pro9
  • pro10

Klient: Red Bull

Realizacja: Stworzenie trofeów dla 3 najlepszych ekip – 5. Konkurs Lotów Red Bull

Data realizacji: sierpień 2015