facebook
  • Sam_pro1
  • Sam_pro2
  • Sam_pro3
  • Sam_pro4
  • Sam_pro5
  • Sam_pro6
  • Sam_pro7
  • Sam_pro8

Klient: Red Bull

Realizacja: Wykonanie pojazdu promocyjnego na 5. Konkurs Lotów Red Bull. Pojazd wyposażony został w profesjonalny miernik siły, mierzący siłę pchnięcia maszyny przez zawodników. Otrzymane dane z miernika były przeliczane na odległość jaką pokonała maszyna w swoim wirtualnym locie.

Data wykonania: luty 2015